اخبار ورزشی » هفته محو قرضی های رئال: نیمکت نشینی خامس و کواچیچ